Her ønsker vi å profilere litt om de prosjektene vi gjennomfører...

Hestehagen Barnehage på Vigeland

Ombygging og tilbygg på eksisterende bygg. Her leverte vi nytt ventilasjonsanlegg til barnehagen. Vi la frem forslag, prosjekterte og tegnet anlegget, ordnet med anmeldelse til Arbeidstilsynet og Bygningsmyndigheter, bygget anlegget, kjørte anlegget i gang og innregulerte det og hadde en høytidlig overekkelse av ferdig ventilasjonsanlegg. Vi har også skrevet kontrakt på serviceavtale slik at byggherre ivaretar de installerte verdiene på beste måte.

Bykle Bo og Servicesenter

Legesenteret i kjelleren på dette bygget skulle opprustes med nytt ventilasjonsanlegg, ny himling og en del nytt elektrisk anlegg.

Tilbud var levert på grunnlag av beskrevelse fra VVS teknisk rådgiver slik at det meste var gitt på forhånd. For å få en god fremdrift på bygget ble det slik at himling ble levert gjennom Lister VVS av.