Vanning av Golfbanen

Skal man få ett optimalt anlegg må banen vannes. Om ikke fairways og rough nødvendigvis må vannes så mye, så bør uansett greener og teer hvor det er stor belastning i form av tråkk og hard klipping vannes.

Ved valg av vanningsanlegg er det to hovedtyper spredere som er aktuelle:

1. Hydrauliske spredere og slagspredere. Hydrauliske spredere gir en synlig fin fordeling av svært fine vanndråper som i vindstille vær ser svært bra ut. Ved den minste vindbelastning vil fordelingen av vann bli påvirket slik at sprederne ikke helt klarer å leve opp til forventningene. På grunn av at noe av trykket i denne sprederen brukes til å drive motoren som driver sprederen rundt blir kastelengden til denne 10 - 20 % kortere enn slagsprederen.

2. Slagspredere er samme prinsippet som er brukt innenfor jordbruket i alle år og sprederen sender en stråle som i tillegg til å vanne arealet rundt med fullt trykk også brukes til fremdrift av sprederen, men da kun i det øyeblikket slagarmen passerer strålen.

Kvalitet:

Alle hydrauliske spredere er i plast, med unntak av noen få skruer og kanskje noen skiver, helt fra tilkoblingen til vannforsyningen og til vannet kommer ut av vanndysa. Motoren er funn av vann og utsatt for både skade og frost.

Vår slagspreder erprodusert i hovedsakelig messing og stål. Her skal man virkelig være hardhendt får å ødelegge sprederen.

For at det også skal være sagt, vi selger begge typer, det gjør ikke alle, så meningene her vil nok være at hydrauliske spredere er like gode, men forsøke viser tydelig at slagsprederene er overlegne.

Drives golfbanen deres på dugnad?

Den beste investeringen dere kan gå i gang med er nytt vanningsanlegg. Det er jo lett for oss å si, men gresset deres bør vannes fra 03 - 07 om morgenen for å komme i gang med vekst fra morgenen av og utnytte sollyset best mulig - spesiellt på våren med kanskje litt morgenfrost i toppen av bakken.

Vanner dere på morgenen i denne perioden så tar dere brodden av frosten og gir gresset en god start på dagen. Husk også at våren er den perioden hvor det er viktigst å få best mulig vekst for å kunne begynne å klippe og ta i bruk banen. Vanner dere på ettermiddagen med vann av 4 - 5 grader som vanntemperaturen gjerne er på våren så kjøles gresset ned til vanntemperaturen hver gang og gressveksten stopper opp - hver gang. Den jobben sola og luften har gjort med bakken og gresset deres ødelegges med overrisling av iskaldt vann.

Å forvente at folk står opp i 4 - 5 - 6 tiden for å trekke ut slanger og drive med vanning av golfbanen deres er i de fleste tilfellene i overkant av hva de fleste ønsker å gjøre på dugnad. Bedre å sitte på gressklipperen og sole seg overfor spillere og andre....

Er dere i startgropa og skal vurderer installasjon av vanningsanlegg på golfbanen deres så ta gjerne kontakt. Har dere noe å investere så er det svært viktig å bruke pengene på en slik måte at de utnyttes best mulig. Å ha en plan for det ferdige arbeidet vil fortelle dere hva som er neste skritt. Dere vil da komme nærmere ett fullverdig anlegg for hvert år og til slutt har dere ett komplett anlegg. Ta gjerne kontakt så kan vi i fellesskap lage en plan å arbeide etter så gjøre dere ikke noe bortkastet.