Automatikk

For mer informasjon, ta kontakt på tlf. 90 15 87 72.

Når vi installerer anlegg i millionklassen er det viktig å velge det riktige vedlikeholdet av anlegget vårt. Klippeutstyr må være riktig. Folkene som skal utføre arbeidet på anlegget må kunne det de skal for at resultatet skal bli riktig.

Hvilke krav stiller du til vanningsanlegget du legger hundretusener av kroner i for å få ett riktig vedlikehold av banen deres?

Hvordan kan anlegget tømmes for vann om vinteren? Slagspredere har en svært enkel tømming uten små rør og mekaniske plastinnretninger som ryker.

Dersom sprederen fryser - er det mulig å skifte innmaten uten å måtte skifte hele sprederen?

Hvordan oppfører sprederene seg ved vindbelastning? Vi leverer både hydraulisk drevne spredere og slagspredere, det er ingen tvil om at slagsprederene våre er de mest holdbare i alle henseende. De har hus i galvanisert stål, spreder i messing, lokk i skikkelig hardplast (enkelt utskiftbart), en utprøvd funksjon og teknikk som kan stå i årevis uten problemer.

Riktige vannmengder

Jeg har vært på foredrag hvor det er spesialister som snakker om hvor mye vann som er nødvendig. Baseret på de forutsetninger spesialistene arbeider under så er det riktige beslutninger de legger til grunn. Som regel er det en svært god grunn til at det blir bevilget midler til studier på vannmengder og de er som regel økonomiske. I østspania akkurat nå er det ekstrem tørke og vannet koster en formue. Golfbanene får vann og dette porsjoneres ut i så små mengder som mulig men tilstrekkelig til å vedlikeholde banene. Her hjemme har vi stort sett det vannet vi ønsker til enhver tid. Må man spare på vannet så er det vanligvis på grunn av kapasiteten på rørene. Ved å automatisere start og stopp til tider som er utenfor toppbelastningene vil man kunne ta ut det vannet man har behov for.

Hva er for mye og hva er for lite vann for banen / anlegget? Er det noen som har det rette svaret på det spørsmålet? De som har anlagt anlegget bør vite litt om dette, men banemester bør kontrollere dette selv. For eksempel ved å ta ut en prøve i banen og se hvor lang ned banen tørker og hvor røttene er. Hullkopp maskinen som de bruker på golfbanene er suverene til dette. Behovet forandrer seg jo over året og vanningen bør tilpasses til banens behov til enhver tid. Når man har gjort dette en liten periode får man erfaring og kan tilpasse vanningen til det anlegget man i realiteten har.

Kan man "gi" anlegget for mye vann.

Dersom man vanner for mye vil man utarme jorda. Gjødselen man tilsetter vil kanskje bli vasket i gjennom jorda og ned under røttene og gresset "sultefores" slik at gresset på sikt blir utarmet og dårlig. Dette vil si at vannmengder og gjødsel må tilpasses til hverandre og eneste måten å kontrollere mengder på er ved kontroll ute på banen.

-

Vårt enkleste anlegg er automatikk for kunstgress.

Vanning av overflaten på banen. 8 (7) spredere skal ha 1 - 2 minutter hver og vanningen av en fotballbane kan være ferdig i løpet av 12 minutter.

Disse anleggene settes i gang ved å vri rundt en nøkkel i en lås. Deretter kan mannskapet sette seg ned og beundre vanningssekvensen i en god stol til vanningen stopper av seg selv etter at innstilt program er ferdig. Her er det i prinsippet kun nødvendig med ett program siden det kun er overflaten som ønskes fuktet når behovet tilsier dette.

Her bruker vi vår Water Control unit som er vist lenger nede og magnetventiler ute i anlegget.

Automatikk for fotballbaner av gress.

Automatikkskapet er den samme som over. Her stilles vanningen inn til å starte vanligvis om morgenen slik at vannet tilføres når det "gjør minst skade" dvs når vann og bakke har likest mulig temperatur. Vannet vil da få tid til å trekke ned til rotsonen på gresset og dersom man i tillegg tilfører gjødning i rette porsjoner vil man oppnå en god gressvekst med friskt og grønt gress.

En regnsensor i ett slik anlegg stopper vanningen dersom "andre" tar seg av vanningen i stedet for vanningsanlegget.

Her er det mulig å legge i de programmene vi ønsker og har behov for. Innstillingen er svært enkel og anvisningen tar deg frem til ferdig program steg for steg - på svært forståelig Norsk.

Greenkeeper

Ved hjelp av GreenkeeperWin kan du styre inntil 240 eksterne ventiler og start av tilhørende pumper slik at anlegget styrer seg selv i henhold til Greenkeeper sine ønsker. Alle data legges inn ved hjelp av en tilkoblet datamaskin og enkle programmer slik at man enkelt kan få anlegget opp å gå etter installasjon. Ta gjerne kontakt for informasjon om styring av ditt anlegg. Det kan være enklere enn du tror og avhjelpe dine greekeepere i deres arbeid på anlegget.

Automatikkskapet som alt kobles til og som styrer det programmet som du ved hjelp av en tilkoblet PC har lagt inn.

Dekoder

Dekoderen er plassert ute ved magnetventilen og starter vanningen på signal fra automatikkskapet.

Toveis dekoder

Nye anlegg kan også gi signal tilbake til automatikkskapet om det er satt trykk på sprederene og edrigjennom komtrollere og anlegget virkelig har vannet arealet.

Transmitter sammen med Field connector

Kan sette i gang vanningen ute en sentral plass ute på anlegget.

WaterControl

For vanning av fotballbane, ett lite hageanlegg, eller ett garneri. Watercontrol kan styre inntil 24 ventiler. Disse kan styres i 3 programmer med 4 tider i hvert program. Denne kan også utstyres med regnsensor som stanser vanningen ved regnvær og den kan også gi signal om pumpestart eller åpning av en hovedventil til anlegget.

Ventilbokser

Tilbehør