Service på VVSanlegg

Vi foretar service på ventilasjonsanlegg. Vi kan også foreta en kontroll av sanitær og varmeanlegg, og øvrige VVS anlegg du må ha på bygget ditt. Serviceavtale utarbeides i hvert enkelt tilfelle og vil oppfylle de krav myndighetene stiller for å ha ett fullgodt HMS arbeid på bedriften.