Produkter

Vi har produkter for de fleste vanningsbehov.

Er det en hageflekk som krever vanningsanlegg så har vi noen fine små spredere som passer fro dette.

Har dere en golfbane som skal vannes så har vi perfrekte spredere til dette.

Dersom dere skal vanne fotballbanen med gressdekke så har vi LVZR sprederen til denne bruken. Da leverer vi spredere med gummikopp som man må starte for å både finne og merke under spill. Koppen fylles med jord og sås til med gress.

Har dere en kunstgressbane så har vi spredere som monteres på utsiden av banen nede i bakken og fukter banen i løpet av 8 minutter (i pausen for eks)

Golfbane

Driver dere golfbanen deres på "dugnad". Den beste investeringen dere da kan gå i gang med er nytt vanningsanlegg. Det er jo lett for oss å si, men gresset deres bør vannes fra 03 - 07 om morgenen for å komme i gang med vekst fra morgenen av og utnytte sollyset best mulig - spesiellt på våren med kanskje litt morgenfrost i toppen av bakken.

Vanner dere på morgenen i denne perioden så tar dere brodden av frosten og gir gresset en god start på dagen. Husk også at våren er den perioden hvor det er viktigst å få best mulig vekst for å kunne begynne å klippe og ta i bruk banen. Vanner dere på ettermiddagen med vann av 4 - 5 grader som vanntemperaturen gjerne er på våren så kjøles gresset ned til vanntemperaturen hver gang og gressveksten stopper opp - hver gang. Den jobben sola og luften har gjort med bakken og gresset deres ødelegges med overrisling av iskaldt vann.

Å forvente at folk står opp i 4 - 5 - 6 tiden for å trekke ut slanger og drive med vanning av golfbanen deres er i de fleste tilfellene i overkant av hva de fleste ønsker å gjøre på dugnad. Bedre å sitte på gressklipperen og sole seg overfor spillere og andre....

Er dere i startgropa og skal vurderer installasjon av vanningsanlegg på golfbanen deres så ta gjerne kontakt. Har dere noe å investere så er det svært viktig å bruke pengene på en slik måte at de utnyttes best mulig. Å ha en plan for det ferdige arbeidet vil fortelle dere hva som er neste skritt. Dere vil da komme nærmere ett fullverdig anlegg for hvert år og til slutt har dere ett komplett anlegg. Ta gjerne kontakt så kan vi i fellesskap lage en plan for det ferdige anlegget og dere får mulighet til å gjøre de rette tingene - hver gang.