Vanningsanlegg

Fotballstadion og vanning.

Dette er ett tema som blir viktigere med årene, også på baner med kunstgressdekke. En stor del av problematikken rundt valg av kunstgressdekke og vanlig gressdekke ville kanskje vært løst dersom banene hadde vært vannet. Vi har derfor utviklet en spesialspreder til bruk på kunstgressbaner.

Presenterer nedenfor de forskjellige aktuelle løsningene for stadionvanning.

Stadionsprederen VP2

VP2.jpg

Sprederen er spesiallaget for fotballbaner med kunstdekke.

Kunstgressdekke blir varme i solsteika, faktisk opp til 70 grader på det verste. Vanning kjøler dekket slik at sklitaklinger ikke blir brannsår uten videre.

Kunstgressdekke tørker ut og støver. Vanning binder støvet til dekket.

Kunstgressdekke slites raskt dersom det ikke fuktes ned før hard bruk. Vanning normaliserer dette

Sprederen er solid. Den har hus av galvanisert stål og de fleste deler er i messing.

Sprederen installeres utenfor løpebanen til linjedommeren og forsvinner ned i bakken når den ikke er i bruk. Kun 1 god centimeter blir igjen på banen når den ikke er i bruk.

Kastelengde fra flagg til flagg (nesten) ca. 40 - 50 meter, det er derfor ikke behov for vannledninger i bakken under kunstgresset. Ved hjelp av ett sett med denne sprederen kan hele banen fuktes ned i løpet av 12 - 13 minutter.

Sprederen kan leveres som vist med topp av hardplast - eller den kan leveres med kunstgressdekke fastlimt på toppen av lokket.

Dette er en spreder som ikke er en slagspreder. Det er derfor en stor grad av treffsikkerhet og kontroll på vanntilførselen på banen slik at eventuelle tilskuere i nærheten av sprederen skal være "trygge". (vær og vind har selvfølgelig påvirkning på dette utenfor kontroll)

Siden sprederen ikke skal inn i selve banen kan anlegg av denne typen også ettermonteres på eksisterende baner. Spør oss om hvilke muligheter som finnes.

For ikke å glemme at alt vedlikehold skjer fra toppen av sprederen. Innmaten kan enkelt skiftes ut med en ny og deretter kan vedlikehold utføres på den defekte innsatsen.

Vår P1 spreder er en spreder med samme virkemåte og funksjon som VP2 sprederen, men denne skal plasseres på gjerdet rundt banen eller på stativ.

Denne sprederen har samme rolige sprederfunksjonen som VP2.

Ingen slag som spruter rundt sprederen. Dette er en spreder som kaster opp til 60 - 70 meter dersom alle forhold ligger til rette for dette (og kanskje litt medvind så går den 80 meter) Banen er vel ca. 65 meter så den er i overkant med fullt trykk og kapasitet.

Tilkoblingsdimensjon 3".

Denne passer også svært godt som spreder for hestesportanlegg, galloppbaner etc. Den sprer store vannmenger i tillegg til at den er noe mer stilren og perere å se på i forhold til en slagspreder. Ikke støyer den når den er i bruk heller.

Spørsmål - ring 901 58 772 eller send en mail.

RollcarT

Rollcart.JPG

I tillegg til fastmonterte anlegg som presenteres nedenfor har vi jo RollcarT - vår lille store vanningsmaskin for stadion og lignende som kan være ett alternativ for enkelte baner i påvente av større investeringer.

Fotballbaner med gressdekke.

For grassbaner har vi vår LVZR22 spreder.Dette er en spreder som har en kastelenge på opp til 35 meter ved riktig trykk. Denne sprederen kobler vi til en 65 mm ringledning rundt banen.

Behovet er 10 spredere som kobles til ringledningen etter visse spesifikasjoner. Sprederen har innebygget magnetventil og den styres ved hjelp av vår WaterColtrol unit.

Huset på sprederen er utført i galvanisert stål og ett bakelitt ventilhus under det solide stålhuset. Selve sprederen er utført av messing. Den er at type slagspreder.

Slagspredere er den desidert beste formen for spreder som påvirkes minst av vindbelastninger, selv om alle spredere mister sin funksjon ved for stor vindbelastning. Sprederen stilles inn i den ønskede ønskede sektor og kastelengde tilpasses ved hjelp av trykk og dyser. Sprederen fungerer også svært bra både ved inngroing av nytt gress og ved legging av ferdiggress.

På midten av banene anbefaler vi vår RVR spreder.

RVR sprederen er hovedsakelig den samme sprederen som LVZR22. Denne leveres normalt ikke som sektorspreder siden denne er ment for plassering midt på banen og skal derfor spre vann 360 grader rundt.

RVR har gummikopp på toppen som fylles med jord og sås i med gress. Sprederen vil bli både "usynlig" OG umerkelig - selv om man sklir rett over sprederen.

RVR har også som de andre sprederene magnetventil installert i sprederen og styres fra samme systemet,

Behovet er 2 spredere på banen.

Anlegget forsynes av en 63 mm ringledning som tilkobles komunalt nett eller egen pumpe og vannforsyning. Dette er en avveining anleggeier bør foreta fø installasjon. Vi kan gjerne bistå med teknisk bistand når det gjelder valg av forsyning og også når det gjelder installasjon av anlegget. Vær obs på at dersom anlegget kobles til offentlig nett, må installasjonen utføres av godkjent rørlegger, eller i det minste godkjennes av rørlegger. Dette bør avklares før igangsettelse av installasjonen.

Se også pdf- filen under Stadionvanning.


RÅD OG VINK

Ved kjøp av anlegg fra oss må dere få en lokal installatør til å installere anlegget eller dere kan gjøre det på dugnad i en del situasjoner. Vi anbefaler likevel at dere har en fagmann med på anlegget til enhver tid når arbeidene gjennomføres. Ved tilkobling til komunalt nett må lover og forskrifter for dette følges og installatør må være godkjent.

Vi installerer som sagt ikke anleggene for dere. Vi konkurerer dermed heller ikke med entreprenører som vil gi anbud på komplette leveranser. Er du usikker på hvordan alt skal gjøres - Vi kommer gjerne og leverer anlegget på montasjestedet og setter av en del tid for å lære opp de som skal utføre arbeidene. Vi har rørleggermester og ingeniørkompetanse og kan derfor hjepe til med å løse de fleste problemer som måtte oppstå.

SELVFØLGELIG kan vi levere vår slagspreder plassert oppe på ett 2 1/2" rør utenfor banen. Dette er en spreder som er av godt gammelt merke og det er levert en mengde av denne sprederen rundt om.

Kastelengder på rundt 40 -50 meter og til røft bruk er dette den beste sprederen. Den opprettholder kastelengden ved sterkere vind enn de andre sprederene og der hvor utseende og støynivå ikke spiller noen rolle kan denne være ett svært godt alternativ.

Vi ser imidlertid heller denne brukt på trelastlager, vanningsmaskiner og i landbruk og anbefaler heller neste sprederen til bruk på idrettsplasser og stadionanlegg.

Vedlikehold

Felles for både LVZR22 og RVR er at vedlikehold kan foretas fra toppen av sprederen. Nye lokk til sprederen er på lager hos oss og vi har også nye sprederinnsatser liggende på lager.

For å bytte sprederinnmat må lokket løses med 2 skruer. Deretter er det 4 skruer som holder selve sprederen som skrues ut, den gamle spredereninnmaten fjernes og den nye settes inn. Skuene festes, lokket settes på og sektoren stilles inn. Ferdig!

Så kan den gamle innmaten repareres og legges inn som reservedel.

Når sprederen skrues fra hverandre oppe på bakken (for demonstrasjon) er de to delene løse og det hele blir noe "lealaust". Dette hører vi våre konkurenter forteller om så vi tar det like godt her. Dette problemet er kun når den ikke er installert i bakken. Når sprederen er installert i bakken er problemet ikke eksisterende og bakken holder delene som i en skrustikke.

RollcarT Vanntog er ankommet vårt lager.

Passer perfekt for fotballbane som ikke enda har installert automatisk vanning eller ved behov for vannin ved inngroing av en plen eller tilsvarende arealer.

RollkarT'en leveres med ZE30 spreder, kobles opp med en 1" slange og settes i gang på den ene halvdelen av banen. Når den kommer frem stopper vanningen automatisk og riggen må flyttes til den andre halvdelen og settes i gang og banen er vannet når Rollcarten er fremme. Du henter den inn når du får anledning.

Fotballanlegg

Sakser en "liten" sak fra vår Sveitsiske kollega. Dette anlegget er bygget for å så inn naturgress. Dersom de senere ønsker det kan de "enkelt" gå over til kunstgress i det banen er bygget med tanke på dette. Sentersprederene vil da bli satt ut av drift og VP2 sprederene vil dekke hele anlegget fra utsiden med sine 50 - 60 meters kastelengder.

VP2Holland.jpg