Kontakt oss

Besøk og varelevering:
Lister VVS AS

Agnefestveien 34
4580 Lyngdal

Kontortelefon: +47 383 54 700
Vårt org. nr. 991 736 131 MVA

Bankforbindelse: Sparebanken Sør, Lyngdal Kontonr. 2801 18 04642

Hvis vi ikke er på kontoret så ring gjerne direkte til den du ønsker å snakke med på mobiltelefon:

Daglig leder og ingeniør
Bjørn Henriksen
+47 901 58 772


Blikkenslager og prosjektleder
Birger Helle
+47 974 60 266

Vår personlige mailadresse får du ved henvendelse til oss.

Alternativt kan du sende en mail til webmail@listervvs.no