Bjørn Henriksen

E-post: webmail@listervvs.no

Telefon: 38 35 47 00

Mobiltelefon: 90 15 87 72

Vårt firma er: Lister VVS AS

Postadresse: Postboks 63, 4575 Lyngdal

Org.nr. 991 736 131

Vi leverer deler og matriell til vanningsanlegg over hele landet.

Vi monterer ikke anleggene selv. Det vil i de aller fleste tilfellene bli rimeligere for kunden å få en lokal entreprenør til å gjennomføre selve installasjonen. Dersom anlegget skal tilkobles komunalt vannledningsnett må utførende være godkjent for arbeidet.

Som både rørleggermester og VVS ingeniør er vi disponible for råd og vink og dette tar vi ikke betalt for når utstyret er kjøpt hos oss. Kjøpes det stadionanlegg eller anlegg til golfbaner så leverer vi disse på montasjestedet og den utførende kan stille alle de spørsmålene vedkommende ønsker og vi påser at anlegget installeres slik at det fungerer i hht kundens krav og det som er forespeilet ved inngåelse av avtale.

Om ønskelig kan vi lage en arbeidsbeskrivelse for installasjonen for utsendelse på forespørsel enten det er anbud eller tilbudsforespørsel. Vi gir her en mal for installasjonen som både byggherre og entrepenør kan følge frem til ferdig anlegg. Vi kommer selvfølgelig svært gjerne ut og foretar oppstart av anlegget når alt er klart.

Tegningsforslag for stadionanlegg har vi liggende og klar for utsendelse på forespørsel..

Anleggseier vil altid ha vår største oppmerksomhet og det vil være vårt hovedmål å levere anlegg som fungerer i henhold til de krav som er satt til anlegget og det som er forespeilet i brosjyrer og ellers.

Har du behov for hjelp med VVS-anlegg?

Lister VVS AS har godkjenning av Statens Bygningstekniske Etat til å utføre:

PROsjektering (PRO)

Kontroll av PRosjektering (KPR)

UTFørelse (UTF)

Kontroll av UTførelse (KUT)

innen fagområdene Rørinstallasjoner, Energiinstallasjoner, Vannforsynig, avløp og renseanlegg, Ventilasjon og klimateknikk. Jeg har også Mesterbrev i rørleggerfaget.

Lang erfaring fra de fleste VVS-anlegg både problemløsning og utvikling (prosjektering) av anlegg.

Alt tegnes på data og dersom det er behov tegnes kanaler og rør i 3 dimensjoner slik at det er svært enkelt for entreprenør å lese tegninger og bygge anleggene etter tegning.

Se også www.listervvs.no for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt